Projektu ieviešana

Piedāvātais pakalpojums

SIA "Global project solutions" konsultantu iegūtā izglītība un līdzšinējā darba pieredze, kā arī ekspertu piesaistes politika, garantē sekmīgu jebkuras serežģītības projektu ieviešanu.Piedāvājam realizēt projektus plašā nozaru spektrā to veicot ar SIA "Global project solutions" resursiem vai piesaistot konkrētās nozares speciālistus, ar kuriem ir bijusi sekmīga sadarbība citu projektu realizācijā. Piedāvājums attiecas gan uz īstermiņa projektu (īsāki par vienu gadu), gan ilgtermiņa projektu (garāki par gadu) ieviešanu. SIA "Global project solutions" šī pakalpojuma ietvaros piedāvā gan projekta vadītāja funkciju veikšanu, gan nepieciešamības gadījumā piedāvā veikt visas projekta administrācijas funkcijas (t.sk. projekta grāmatvedības uzskaiti).

Klientam ir iespēja saņemt konsultācijas atsevišķu ar projekta ieviešanu saistītu jautājumu risināšanai (sīkaku informāciju par konsultācijām skatīt šeit)

Apmaksas kārtība

Maksa par projekta ieviešanas nodrošināšanu tiek noteikta savstarpējās pārrunās starp klientu un SIA "Global project solutions". Apmaksa ir atkarīga, no projekta ilguma, sarežģītības pakāpes, piesaistāmo cilvēkresursu apjoma un kvalifikācijas, nozares, kurā projekts tiek realizēts.

Darba izpildes laiks

Darba izpildes laiks ir tieši atkarīgs no projekta plānotā realizācijas laika. Noslēdzot līgumu ar klientu SIA "Global project solutions" apņemas veikt sekmīgu projekta ieviešanu projektā paredzētos termiņos.

E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs