Konsultācijas ES struktūrfondu un biznesa attīstības projektu izstrādē

Konsultācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un biznesa projektu pieteikumu izstrādē, kā arī konsultācijas Eiropas Savienības struktūrfondu atskaišu (struktūrfondu pieprasījumu, progresa atskaišu, gala atskaišu) sagatavošana

Piedāvātais pakalpojums

Konsultējam gan kopumā visa projekta pieteikuma izstrādi, gan arī atsevišķi aprakstošās sadaļas un finanšu sadaļas, gan arī ES struktūfondu atskaišu sagatavošanu.

Līdzšinējā SIA "Global project solutions" konsultantu darba pieredz rāda, ka atkarībā no projektu pieteicēju līdzšinejās pieredzes un zināšanām projektu pieteikumu izstrādē un vadīšanā, kā arī atskaišu sagatavošanā minimālais konsultāciju stundu apjoms svārstas no 10 – 20 stundām.

Lai projekta pieteicējs veiksmīgi apgūtu no ES pienākošos līdzekļus projekta izmaksu segšanai ir nepieciešams kvalitatīvi, aritmētisk pareizi un atbilstoši prasībām sagatavot struktūrfondu finansējuma pieprasījumus, progresa ziņojumus (atskaites), kā arī projekta noslēguma atskaiti. Tāpēc šo dokumentu sagatavošanu un to kvalitāti vajag uztvert kā pamatnosacījumu naudas atgūšanai, nevis kā formālu, nenozīmīgu dokumentu iesniegšanu.

Apmaksas kārtība

Konsultāciju maksa 20 – 30 LVL stundā + PVN, kas konktrēti tiek noteikts atkarībā no konsultāciju apjoma, kā arī sarežgītības pakāpes.
Apmaksa tiek ieturēta pēc katras konsultācijas reizes. Ir iespēja veikt konsultāciju priekšapmaksu minimums 10 stundu garumā, saņemot 10% atlaidi.

Darba izpildes laiks

Darba izpildes laiks ir pilnībā atkarīgs no klienta vajadzībām un konsultācijas sarežģītības pakāpes. Konsultācijas iespējams saņemt klātienē, kā arī izmantojot interneta un telefona sakarus.

E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs