Biznesa plānu izstrāde uzņēmuma attīstībai un kredīta saņemšanai

Piedāvātais pakalpojums

SIA "Global project solutions" piedāvā kvalitatīvu biznesa plānu izstrādi atbilstoši visaugstākajām prasībām. Pieredze rāda, ka biznesa plāna kvalitāte ir viens no faktoriem, kas ļauj veidot produktīvu sadarbību ar finansētāju un panākt izdevīgākus finansēšanas nosacījumus.

Biznesa plāns uzņēmumā parasti tiek gatavots šādām vajadzībām:

  • Uzņēmuma attīstībai - darbības plāna izstrāde nākotnei, jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas un attīstības plānošanai;
  • Investīciju piesaistei – kredīta saņemšanai no bankām, iesniegšanai valsts iestādē vai privātajam investoram.

Biznesa plānā tiek iekļautas šādas sadaļas:

  • Kopsavilkums;
  • Uzņēmuma misija un mērķi;
  • Uzņēmuma apraksts un pamatnostādnes;
  • Projekta apraksts;
  • Tirgus analīze;
  • Risku izvērtējums;
  • Finanšu informācija.

SIA "Global project solutions" konsultanti ciešā sadarbībā ar Jums, mūsu klientiem, sastādīs biznesa plānus finansējuma saņemšanai no dažādām institūcijām - sākot no idejas līdz pat detalizētiem finanšu aprēķiniem un apjomīgu investīciju analīzei.

Apmaksas kārtība

Maksa par biznesa plānu izstrādi tiek noteikta savstarpējās pārrunās starp klientu un SIA "Global project solutions". Samaksas apjoms ir atkarīgs no biznesa plāna apjoma, sarežģītības pakāpes, nozares, kurā klients darbojas. Parasti biznesa plāna sagatavošana maksā 1000 – 2000 LVL, pieskaitot līdz vienam procentam no bankas aizdevuma summas pēc aizņēmuma saņemšanas.

Darba izpildes laiks

Darba izpildes laiks ir tieši atkarīgs no konkrētā biznesa plāna sarežģītības pakāpes un tā izstrādes vajadzības. Parasti kvalitatīva biznesa plāna sagatavošana prasa no divām līdz četrām nedēļām. Noslēdzot līgumu ar klientu, SIA "Global project solutions" apņemas veikt sekmīgu biznesa plāna izstrādi līgumā paredzētos termiņos.

E-pasts:
Parole:
IT pakalpojumu palidzība Lapas saturs